Permakulturkursus, uge 2, dag 4

Så går vi ind i slutspurten.

Eftermiddagen i går og aftenen var afsat til arbejdet med designs, vi er i alt 6 grupper – dvs. jeg er ikke nogen gruppe, for jeg arbejder alene. Men er bliver udarbejdet i alt 6 designs. Formiddagen i dag går også med dette arbejde, i eftermiddag er der fremlæggelse og i aften får vi overrakt vore certifikater. Man kan vist ikke dumpe!

Der er kommet to større plakatagtige ting ud af mine anstrengelser, det første er analysearket.

permaanalyseAnalysefasen er ret omfattende.

Man ser på sit sted – eller det sted, som man ønsker at designe – ud fra mange forskellige synsvinkler. Jord
Luft
Vand
Energi
Organisation

Jordanalysen handler om jordbundsforholdene.

Luftanalysen handler om sol og vind. Hvor er der sol, hvor skygge. Hvordan er temperaturer og mikroklima. Hvilke vinde blæser.

Vandanalysen handler forståeligvis om vand. Hvor kommer vandet fra, hvor bliver det ledt hen. Hvor lidt eller hvor meget regner det, må man etablere regnvandsopsamling af den ene eller den anden grund.

Energi handler om energiforbruget. Hvad bruger man af energi og hvor kommer det fra.

Organisation er mere kompliceret – selv om de første punkter kan være komplicerede nok. Organisationen hos os lige nu er ret enkel, idet vi er et ægtepar, der ejer ejendommen og i nogen grad får vi vores indkomme fra den. Så organisation handler om jura og økonomi. Men organisation handler også om vision, ønsker, målsætninger og strategi, herunder prioriteringer.

Desuden analyserer man sektorer og zoner.

Zonebegrebet tror jeg er noget, som permakultur har opfundet.
Zone 0 er beboelsen.

Zone 1 er de husnære områder, hvor man færdes meget – det mest intensive område. Den mest pasningskrævende del af køkkenaven lægger man derfor her. Eller måske rettere, her dyrker man de ting, som man lige står og har brug for når man laver mad eller som det er smart at plukke med sig når man alligevel er på vej ind i huset – fx. salat, krydderurter, tomater. Jeg kan for eksempel godt lide at have hindbær i zone 1, så jeg kan gå og holde øje med hvornår der er modne bær.

Zone 2 er værksteder, stalde, hønsegårde, grøntsagsdyrkning.

Zone 3 er landbruget med planteavl, græsmarker og små intensivt dyrkede skovstykker.

Zone 4 er ekstensiv græsning, skovbrug, dambrug.

Zone 5 er den vilde natur – her prioriteres ikke produktion til mennesker. Det er i vort klimabælte skov og på vores ejendom vådområder i forbindelse med mosen.

Min analyse viste, at vi har zone 1 og 2 samt et kæmpe areal med vedvarende græs, dvs zone 4.

Så er der en sektoranalyse. Det handler igen om vind- og solforhold, om vandets afstrømning far overfladerne, eventuel forurening, naboerne, udsigterne og evt. støjforhold, som det vil være relevant at tage hensyn til.

Man ser på landskabets profil – det hænger også sammen med jordelementet. HVor er der bakker, hvor er der lavninger og hvor er der flade områder.

Man foretager så et omfattende interview med de mennesker, som bor på stedet eller som ønsker at bo der.

Basis. Hvad er deres vision, hvad er deres ejerform.

Ønsker. Hvilke ønsker har de med hensyn til afkast fra stedet, der er mange typer af afkast, både pengeindtægtskilder, afgrøder og produktion af forarbejdede afgrøder, måske noget man ønsker at sælge, og alle mulige andre afkast i form af udsigtspunkter, legemuligheder, dyrelivet, stilhed (meditaiton) og evt. uddannelsesmuligheder.

Resurser. Hvor meget tid er der til rådighed, hvilke færdigheder til husbehov og professionelt rådes der over, hvad findes i form af penge og udstyr, og hvilke resurser har man uden for stedet, lokalt såvel som nationalt.

Desuden sprøger man dem om hvad de specielt kan lide og ikke kan lide og hvad der virker bedst og hvad der evt. ikke virker.

Jeg ringede hjem og interviewede Mick, det kunne jeg hurtigt gøre, tænkte jeg, vi har jo talt meget om det her allerede. Men det tod 2 timer at få det snakket igennem. Jeg tog noter, skrev rent, sendte til Mick og fik bekræftet hvad jeg havde skrevet på vegne af os begge.

Ud fra analysen udarbejder man det design, som man mener er realistisk.design

permadesignVores ejendom skal vedblive at indeholde de funktioner – stort set, som er i de husnære områder, dvs zone 1 og zone 2. Det fungerer meget godt og der skal ikke ændres det store på det. Men en samlet spildevandløsning og en samlet energiløsning ønsker vi at etablere på ejendommen. Vi ønsker endvidere at bygge det sidste på huset færdigt, herunder et par boligunits, så der kan bo nogen flere. Selve organisationen, ejerformen ønsker vi også at ændre således at stedet bliver fondsejet og kommer til at fortsætte også efter at vi ikke længere er her.

Zone 4 derimod kommer til at blive ændret radikalt. Der bliver tilplantet en femtedel af arealet med vedvarende skov (og en femtedel, det er 1,7 hektaer). Desuden bliver der plantet energipil til energiforsyning, idet vores energiløsning kommer til at indeholde samtlige elementer: passiv sol (mere end vi allerede har) solfangere (til varmt vand), solcellepaneler (til elektricitet), en lille husstandsvindmølle (til elektricitet) – dette skulle kunne holde os forsynet energimæssigt så vi er uafhængige af fossile brændstoffer. Dog kommer der til at være et energiforbrug på de maskiner, som skal brueg i forbindelse med at dyrke og høste det korn, som vi ønsker at etablere i et smukt slynget kornbælte og på en lille “slette” i ejendommens sydøstlige hjørne.

Derudover ønsker vi i zone 4 et etablere et vådområde og en sø, idet vi har et i forvejen lavtliggende og  vådt områdei tilknytning til den drænede Store Mose. Der er endvidere store områder, som indtil videre kommer til at ligge med vedvarende græs – blandt andet en stor sydskråning, der er ideel til mange forskellige formål. Mandler, abrikoser, blåbær kunne vi tænke os – men det er helt urealistisk at vi kan holde det selv.

Reklamer

One Comment Tilføj dine

  1. evp siger:

    Dejligt at have planer for fremtiden, der bliver noget at tænke over i de lange vinteraftener.
    KH mor

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s